Cài đặt phalcon developer tools windows 7

Đăng bởi: polang
05.03.2015

 

Dưới đây, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt phalcon developer tools trên windows 7 với xampp và tích hợp phalcon vào công cụ lập trình netbeans.
Yêu cầu:
Để sử dụng Phalcon Developer Tools , bạn cần phải cài đặt Phalcon PHP extension, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt tại đây.
 
Tải Phalcon Developer Tools:
Bạn có thể download phalcon developer tools trên Github.
Bạn giải nén ra và được thư mục như sau:
 
Phalcon PHP extension
 
Trong thư mục giải nén ra có file phalcon.bat, bạn bấm chuột phải vào rồi chọn edit:
 
Phalcon PHP extension
 
Sửa nội dung như sau:
 
phalcon-devtools-master
 
Trong đoạn trên: C:\phalcon-devtools-master là đường dẫn thư mục của phalcon developer tools.
 
 Adding PHP and Tools to your system PATH
 
* Từ biểu tượng windows góc trái màng hình, bạn click vào rồi click chuột phải chọn properties.
Adding PHP and Tools to your system PATH
 
 
Mở ra một cửa sổ mới, bạn chọn System protection --> mở ra một cửa sổ mới bạn chọn tab --> Advanced
sau đó chọn Environment Variables như hình bên dưới.
 
Adding PHP and Tools to your system PATH-02
 
 
 
 * Khi click vào Environment Variables, một cửa sổ mới hiện ra, trong phần System variables, bạn chọn dòng Path và chọn Edit.
 
Adding PHP and Tools to your system PATH-03
 
 
* Khi click vào edit, một cửa sổ mới mở ra Edit System Variable, trong Variable value bạn thêm dòng sao vào:
 E:\local\php;C:\phalcon-devtools-master
Chú ý:
E:\local\php: là thư mục php mà bạn cài xampp. (ở đây mình cài xampp ở ổ E và đặt nó trong thư mục local)
C:\phalcon-devtools-master: là đường dẫn tới thư mục mà bạn giải nén ban đầu Phalcon Developer Tools.
Bạn điều chỉnh cho phù hợp với mình (Nhớ chú ý dấu ; sau các đường dẫn nhé)
 
 ** Bạn mở cửa sổ cmd lên:
cmd
 
 
Khi mở cửa sổ cmd lên bạn gõ:
php -v hoặc phalcon
thì nhận được kết quả: Module 'phalcon' already loaded.
 
Thế là bạn đã cài thành công Phalcon Developer Tools
;)
 
Thêm Phalcon vào Netbeans:
Để thuận tiện, nhanh chóng trong việc sử dụng phalcon.
Dưới đây mình hướng dẫn thêm phalcon vào netbeans.
 
Click chuột phải vào project trong netbeans. Rồi chọn properties.
Bạn chọn Include Path, bấm nút Add Folder rồi chọn tới thư mục C:\phalcon-devtools-master\ide\1.3.4 (thư mục bạn có được ở bước đầu)
 
include phalcon in netbeans
 

BÌNH LUẬN ()

Thông tin bạn đọc

  • Vui lòng nhập Họ & Tên.

  • Phần có gắn (*) là thông tin bắt buộc nhập.

Thông Báo

Xem Thêm: